Valid XHTML 1.0 Strict


Inloggen

LEIDERSCHAP ACADEMIE DIRIGENTEN IN SEPTEMBER VAN START

Posted donderdag 26 juni 2014 11:11u

Stichting Chris Fictoor Foundation heeft ism Geert-Jan van Beijeren en Arnaud Oosterbaan het initiatief genomen een “leiderschap Academie Dirigenten (LEAD) op te richten. In het najaar van 2014 gaat deze van start. “In the LEAD” is het motto van de Academie. Beschermheer is dirigent Peter Dijkstra. Download voor alle info het PDF bestand of mail voor meer informatie.

Persbericht

Nieuwe initiatief: Leiderschap Academie Dirigenten

‘In the LEAD’

Beschermheer: Dirigent Peter Dijkstra

De Stichting Chris Fictoor Foundation heeft het initiatief genomen een Leiderschap Academie Dirigenten (LEAD) op te richten. Najaar 2014 gaat deze van start. ‘In the LEAD’ is het motto van de Academie. Beschermheer is de internationaal befaamde dirigent Peter Dijkstra.

In the LEAD is gericht op pas afgestudeerde dirigenten, voor zowel orkest, opera, koor als harmonie/fanfare/brassband (HaFaBra). De Academie richt zich vooral op het aspect leiderschap: hoe geef ik leiding aan mijn ensemble; waaraan ontleen ik mijn leiderschap en welke kwaliteiten kan ik daarin verder ontwikkelen; hoe kan ik anderen en mijzelf blijven inspireren; hoe geef ik de opbouw van mijn carrière vorm?

De groep jonge dirigenten, die het initiatief steunt, constateert dat dirigenten direct na hun vakopleiding te weinig regelmatig met collega’s ervaringen uitwisselen. Zij zijn ervan overtuigd dat deze uitwisseling voor een goede loopbaanontwikkeling nodig is en meerwaarde oplevert. Verder wil deze groep van ervaren dirigenten meer leren over de praktijk van het dagelijkse leiding geven.

In the LEAD kent daarom diverse werkvormen, die elkaar aanvullen: individuele coaching, intervisie, workshops en masterclasses. De Academie zal een aantal keren per jaar weekenden en studiedagen organiseren, op een voor de deelnemers aantrekkelijke locatie. Op deze dagen werken de deelnemers met ervaren docenten, met vocale en instrumentale ensembles, en met elkaar. Aan het einde van elk seizoen wordt toegewerkt naar openbare optredens.

Najaar 2014 zijn de eerste activiteiten van In the LEAD, te beginnen met een werkweekend in september. In de huidige oprichtingsfase kunnen geïnteresseerde jonge dirigenten informatie vragen of zich als geïnteresseerde aanmelden, op onderstaand mailadres.

Initiatiefgroep

Beschermheer: Peter Dijkstra

Hoofddocenten ‘In the LEAD’

-          Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen

-          Chris Fictoor

-          Arnaud Oosterbaan

Per sessie wisselende gastdocenten voor masterclasses (nader bekend te maken).

Tien enthousiaste jonge dirigenten (namen bij de stichting bekend).

Informatie bij

Stichting Chris Fictoor Foundation; www.chris-fictoor-foundation.nl

mail: c.w.a.fictoor@gmail.com; tel: 06 53 79 96 35

De Stichting Chris Fictoor Foundation stelt zich onder meer ten doel leiderschapstalent te coachen en promoten, vooral in de muzieksector. Het ontstaan en uitvoeren van nieuwe muziekcomposities wordt door de stichting bevorderd, bij voorkeur in dwarsverbinding met andere kunstvormen, vooral literatuur, theater en beeldende kunst.

Home